درپوش اکسول عقب تندر 90

CYMERA 20130912 095659درپوش-اکسل-تندر 

درپوش اکسول عقب تندر90

 

آپشنی کارا و زیبا می باشد که در انتهای اکسل عقب خودرو تندر90 نصب می گردد

که با هزینه ای اندک و نصب این محصول و آپشن کارا از پوسیدگی و انباشته شدن

گل و لای در داخل محفظه لوله مانند اکسل خودروی خود جلوگیری خواهید کرد و

بدین ترتیب از هزینه بالای اکسل و تعویض آن در دراز مدت به علت پوسیدگی

جلوگیری خواهد شد .

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.