کنسول زیر آرنجی فابریک تندر 90

 

10-large defaultl90-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنسول زیر آرنجی تندر90

 

این قطعه کنسول زیر آرنجی است که بین دو صندلی راننده و شاگرد بر روی ترمز دستی نصب می شود و از داخل کنسول می

 

توانید به عنوان فضایی برای قرار دادن اجسام مثل موبایل استفاده کنید و در ضمن حس راحتی در هنگام رانندگی به راننده

 

القا می کند.

 

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.