درپوش سر کمک تندر 90

photo 2018 04 05 17 26 09 

92517942809926779182

 

 

درپوش سر کمک

 

این قطعه بر روی سر کمک زیر درب موتور قرار میگیرد و از زنگ زدن سر کمک جلوگیری می کند.

 

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.