آنتن اسپرتی

IMAG1010 

آنتن اسپرتی

 

آنتن فابریک تندر90 به دلیل بلند بودن ممکن است به سقف پارکینگ و ... گیر کند. آنتن اسپرتی پیشنهادی علاوه

 

بر رفع این مشکل باعث زیبایی خودرو شما نیز می گردد.

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.