آرم روی فرمان(استیل و نقره ای) * قدیم -جدید تندر90

آرم روی فرمان تندر 90 (بزرگ و کوچک)

 

مزیت های آرم روی فرمان ارشیا :
 

دیگر محصول جدید تولیدی ارشیا آرم استیل روی فرمان خودروی تندر90 می باشد

 


گروه صنعتی تولیری ارشیا جهت حفظ کیفیت و زیبایی هرچه بیشتر آرم استیل روی فرمان با بکارگیری و تولید محصول از استیل ، محصول تولید شده خود را بار دیگر با سایر محصولات تولیدی موجود در بازار متمایز نمود.

       :از مزایای این آرم استیل روی فرمان می توان به

 

*جلوگیری از رنگ پریدگی و حفظ دائمی رنگ آن به دلیل استفاده از فلز استیل

 *استفاده از چسب دوطرفه با کیفیت در این محصول به دلیل تغییر ساختار تولیدی آن نسبت به سایر محصولات مشابه (سایر محصولات از چسب مایع جهت چسباندن استفاده می نمایند)

 *قرارگیری دقیق و منطبق آرم بر روی شیار فرمان (جهت مسطح بودن آرم با فرمان)

 

از مزایای این آرم می توان به :

1. جلوگیری از رنگ پریدگی و حفظ دائمی رنگ آن به دلیل استفاده از فلز استیل

2. استفاده از چسب دو طرفه با کیفیت در این محصول به دلیل تغییر ساختار تولیدی آن نسبت به سایر محصولات مشابه
( سایر محصولات از چسب مایع جهت چسباندن استفاده می نمایند. )

3. قرار گیری دقیق و منطبق آرم بر روی شیار آرم فرمان (جهت مسطح بودن آرم با فرمان)

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.