قفل پدال

IMG 20180227 195148

 

 

قفل پدال

 

 

 

مناسب برای تمام اتومبیل

 

طریقه نصب : رد کردن پدال ازوسط محصول

سپس زدن قفل زیر پدال جهت جلو گیری از پایین آمدن پدال

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.